من یک ایده‌پردازم

اگر خوش‌فکری و ایده داری باهامون در میون بذار.