هنرستان استارتاپی رکاد; گپ طلوعی 4

چهارمین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری دانش آموزی طلوع شرق» با عنوان «یک راه متفاوت» با مهندس حامد آرون، مدیر هنرستان استارتاپی رکاد، و به میزبانی خانم «ماندانا چگنی» برگزار شد.