مرکز نوآوری؛ گپ طلوعی 2

دومین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری تخصصی دانش‌آموزی طلوع شرق» با عنوان «مرکز نوآوری» با دکتر «فهیمه محمدزمانی»،دبیر کارگروه شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و فناور ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به میزبانی مهندس «رضا رضوانی» برگزار شد.