زیست‌بوم نوآوری؛ گپ طلوعی1

اولین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری تخصصی دانش‌آموزی طلوع شرق» با عنوان «زیست‌بوم نوآوری» با مهندس «رضا رضوانی»، رئیس هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان طلوع شرق و به میزبانی پرسشگر، «ویدا مهرابی» برگزار شد.