دسته بندی: داستان تو چیه؟

مارلی دیاس

میخوایم براتون داستانای همسن‌وسالای خودتون رو روایت کنیم. داستانایی که شاید شما هم تجربه کردین اما تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکردین. با سری پست‌های «داستان تو چیه» همراه باشید.