داوطلب حلقۀ گفتگوی طلوع

اگر چالش‌های مهارتی، ارتباطی، درسی و ... داری، ما همراهت هستیم. سعی می‌کنیم توی حلقۀ گفتگو با بچه‌هایی که چالش‌هایی مثل خودت دارن هم‌صحبت بشیم و دور هم براش راه‌حل پیدا کنیم.

با اینکه ویدئوی گفتگوی من در فضای مجازی منتشر شود مشکلی ندارم*